петък, октомври 26, 2007

Million dollar hotel

А
Тя е толкова прекрасна
Че я тананикам
До всяка първа изповед на месеца

Въпреки пристъпите й на
Умие
я предпочитам
без-
......-
ните са толкова осъдено прилепчиви

А тя успява
да умре във мен
всеки път когато погледне
от парапета на сринатото
до третия етаж стълбище
към Онова
което съм посял
за Нея само на паважа
разхвърлян като думи
от прилива на щастие

И
Господи
толкова е прекрасна
че ще е богохулство
да не те извикам всеки път
щом умре във мен
и
да не те попитам:
какво ще ми дадеш в замяна,
Господи,
щом нямаш вече син,
а аз безброй досега пъти
съм ти давал
такавадъщеря?

Няма коментари: