петък, октомври 26, 2007

talkin' my way out of us

тръгвам си
по оная пътека
която съм изрекла
със кръв по устните.

дума по дума.
по една дума за всеки ден
по една за идване
и една скрита - за връщане.

Събирам ги -
по една пред гърдите
и една зад тях
на купчини
на редове
нанизани или провесени
по две думи от всяка
еднаувити край врата
по кръста
а после надолу
около бедрата

във кървавите потоци
с които израждам
себе си
от всяко нас

Няма коментари: